xs
xsm
sm
md
lg

"วิษณุ"ย้ำกระบวนการยุติธรรมต้องพัฒนา ปรับตัวรับวิถี New Normal

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานประชุมทางวิชาการระดับชาติวาด้วยงานยุติธรรม ในหัวข้อ "การอำนวยความยุติธรรมในยุควิถีใหม่ สู่ประชาชน" ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ว่า การระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงกระบวนการยุติธรรม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การเลื่อนนัดประชุมคดีพิจารณาความ ทำให้สะสมหลายคดี จนผู้พิพากษาต้องทำงานอย่างหนัก ดังนั้น เมื่อเกิดยุค New Normal ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงการทำงาน จัดระบบใหม่โดยให้ได้ผลเหมือนเดิมหรือดีเหมือนเดิม

ทั้งนี้ ยอมรับว่าในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นขึ้น เช่น การกวดขันการเล่นพนัน การลักลอบเข้าเมือง ซึ่งสิ่งเหล่านี้แม้จะมีมานาน แต่เมื่อเกิดการระบาด ทำให้ต้องจัดการอย่างเข้มงวด เหมือนเป็นการบังคับใช้มาตรการที่เข้มขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี รวมถึงก่อนหน้านี้รัฐบาลต้องการที่ลดการแออัดของจราจร เน้นการทำงานที่บ้าน แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ แต่มาวันนี้สถานการณ์ก็บังคับให้เกิดการทำงานที่บ้าน ขณะที่การเรียนออนไลน์ก็ได้รับการพัฒนาขึ้น เป็นต้น เช่นเดียวกับกระบวนการยุติธรรมที่ต้องได้รับการพัฒนา โดยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ขึ้นมา คณะการนี้มีความสำคัญมาก เป็นเวทีเดียวที่ศาล ตำรวจ อัยการ ราชทัณฑ์ ยุติธรรม มีคณะกรรมการมานั่ง เพื่อขับเคลื่อนงานยุติธรรมในประเทศ และเวทีนานาชาติ พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้ทันสมัยด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทั้งการวิเคราะห์อาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น