xs
xsm
sm
md
lg

กปน.งดทำธุรกรรมสำนักงานใหญ่-ทุกสาขา-จุดจ่ายจร 14-31 พ.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะโฆษก กปน. กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของรัฐบาล โดย กปน.จะงดทำธุรกรรมการรับชำระค่าน้ำประปา และการรับคำร้องต่างๆ เช่น การขอติดตั้งประปาใหม่ การยก / ย้ายมาตรวัดน้ำ ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานประปาสาขา กองจัดเก็บพิเศษ และจุดจอดจ่ายจร ทุกสำนักงานประปาสาขา ของ กปน. ระหว่างวันที่ 14-31 พ.ค.64

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชน กปน.เชิญชวนใช้บริการ กปน. ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง