xs
xsm
sm
md
lg

จันทบุรีขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน 4 ทุ่ม ถึงตี 4 เริ่ม 13 พ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกประกาศคำสั่ง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยร้านอาหารให้เปิดบริการนั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ ไม่เกินเวลา 21.00 น. ร้านอาหารเปิดขายให้ซื้อกลับบ้านได้ ถึงเวลา 22.00 น. ห้ามนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ให้เปิดบริการได้ถึงเวลา 21.00 น. ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ถนนคนเดิน เปิดบริการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ไม่เกินเวลา 22.00 น. และให้เริ่มเปิดบริการได้ตั้งแต่เวลา 04.00 น. พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. ของวันถัดไป เว้นแต่มีเหตุจำเป็น นอกจากนี้ ให้เจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจเพิ่มความเข้มงวดการเข้าพื้นที่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13-31 พฤษภาคม 2564 หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย