xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! ธปท.ส่งเอกสารแจ้งผู้ขอกู้เงิน เรื่องบัญชีถูกระงับ และให้โอนเงินมัดจำเพื่อพิสูจน์การหมุนเวียนเงิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากที่มีการแชร์เอกสารที่มีโลโก้ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระบุว่าส่งมาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลการธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการแจ้งบัญชีถูกระงับ ซึ่งให้ผู้ขอกู้ส่งเอกสารข้อมูลส่วนตัวอีกครั้ง และให้โอนเงินมัดจำเพื่อพิสูจน์การหมุนเวียนเงินของบัญชีนั้น ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ชี้แจงว่า เป็นการแอบอ้างใช้ชื่อและโลโกของ ธปท.

โดยเอกสารดังกล่าวไม่ใช่เอกสารที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นการกระทำของมิจฉาชีพที่เป็นแอปกู้เงินปลอม นำเอกสารของธนาคารแห่งชาติและคณะกรรมการกำกับการดูแลการประกันภัยแห่งประเทศไทยใช้แอบอ้างเพื่อข่มขู่ยื่นฟ้องประชาชนที่ต้องการขอกู้เงิน

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.bot.or.th หรือโทร. 02-283-5353