xs
xsm
sm
md
lg

กฟน.เปิดไทม์ไลน์พนักงานติดโควิดอีก 2 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยไทม์ไลน์กรณีพบพนักงานและพนักงานจ้างเหมาบริการติดเชื้อ โควิด-19 ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 จำนวน 2 คน ดังนี้

รายที่ 74 พนักงานจ้างเหมาบริการ เพศชาย ปฏิบัติงานที่แผนกบริการเครื่องวัด กองบริการผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย มีประวัติพักอาศัยกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัว เข้ารับการตรวจเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และทราบผลว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

รายที่ 75 พนักงาน MEA เพศหญิง ปฏิบัติงานที่แผนกการเงิน กองรายได้ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง มีประวัติปฏิบัติงานร่วมกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของ MEA รายที่ 36 และ 60 เข้ารับการตรวจเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 และทราบผลว่าติดเชื้อ COVID-19 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

หลังจากทราบผลตรวจ พนักงานผู้ติดเชื้อไม่ได้เข้าไปปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการ และ MEA ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่ปฏิบัติงานแล้ว และปิดพื้นที่ปฏิบัติงานชั่วคราว ในบางที่ทำการ พร้อมทั้งแจ้งพนักงานกลุ่มเสี่ยงให้กักตัว 14 วันแล้ว และรวบรวมรายชื่อเพื่อประสานเข้ารับการตรวจหาเชื้อต่อไป

นอกจากนี้ MEA แจ้งปิดการทำธุรกรรมชั่วคราว ทุกการไฟฟ้านครหลวงเขต โดยให้บริการเฉพาะงานบริการชำระค่าไฟฟ้า โดยจะเปิดให้บริการปกติ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

สำหรับการให้บริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ทุกเขตยังดำเนินการ ตลอด 24 ชั่วโมง และเมื่อครบกำหนดแล้วจะกลับมาให้บริการตามปกติ จึงขออภัยในความไม่สะดวก

ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถใช้บริการในรูปแบบออนไลน์ ที่ https://www.mea.or.th/eservice/ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจากโควิด ไม่ต้องเดินทาง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงสามารถแจ้งเหตุ หรือตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้ผ่าน MEA Smart Life Application และ Line : MEA Connect ได้ตลอด 24 ชั่วโมง