xs
xsm
sm
md
lg

สธ.ขอความร่วมมืองดเคลื่อนย้ายแรงงาน หลังพบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรงงานต่างชาติ-แรงงานคืนถิ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,101 คน เป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,086 คน จากต่างประเทศ 15 คน มีผู้รักษาหายเพิ่ม 2,186 คน กำลังรักษาในโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม 29,371 คน ในจำนวนนี้ปอดอักเสบ 1,442 คน ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 394 คน และมีผู้เสียชีวิต 17 ราย อยู่ในกรุงเทพมหานคร 8 ราย สมุทรปราการ 3 ราย ปทุมธานี สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี สงขลา แพร่ ชัยนาท จังหวัดละ 1 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว อาทิ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ ไขมันในเลือดสูง อ้วน ลมชัก ปอดเรื้อรัง ตับแข็ง ไตเรื้อรัง หลอดเลือดสมองและติดเตียง ขณะเดียวกัน พบว่าส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในครอบครัว จากเพื่อนร่วมงาน ร่วมทานอาหาร สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไปสถานที่แออัดและจากจังหวัดเสี่ยง

กรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม) พบผู้ติดเชื้อรวม 1,457 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ของการติดเชื้อทั้งหมด สำหรับกรุงเทพมหานครการระบาดแนวโน้มเพิ่มขึ้นในชุมชนแออัด เช่น คลองเตย สี่แยกมหานาค ปากคลองตลาด แฟลตดินแดง บางแคบริเวณห้างสรรพสินค้าและชุมชนใกล้เคียง ส่วนปริมณฑลพบระบาดเป็นกลุ่มก้อน จากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ตลาด สถานประกอบการ และการสัมผัสผู้ป่วยในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ส่วนภูมิภาค 71 จังหวัด สถานการณ์การระบาดมีแนวโน้มลดลง ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากสัมผัสในครอบครัว และที่ทำงาน

ขณะนี้เริ่มพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในสถานประกอบการที่รับแรงงานต่างชาติเข้ามาใหม่ เช่น สมุทรสาคร ในส่วนภูมิภาค เช่น เลย นครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อเป็นแรงงานที่เดินทางกลับบ้าน จึงได้กำชับให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการค้นหาคัดกรองแรงงานกลับบ้าน รวมทั้งผู้ที่เดินทางที่มาจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการงดการเคลื่อนย้ายแรงงานป้องกันการแพร่ระบาด

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิดในประเทศ ขณะนี้จัดสรรวัคซีนไปแล้ว 2,427,452 โดส จำนวนการฉีดสะสมตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 8 พฤษภาคม 2564 รวม 1,743,720 โดส มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรก 1,273,666 ราย วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 470,054 ราย ส่วนแผนการฉีดวัคซีนภายหลังมีวัคซีนล็อตใหญ่เข้ามา ได้เปิดลงทะเบียนผู้สมัครใจฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อม หากหน่วยงานอื่นๆ สนใจขอเป็นหน่วยฉีดวัคซีนในในรูปแบบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประสานมา เช่น กลุ่มครู นักเรียน หมู่บ้าน ชุมชน ทางกระทรวงสาธารณสุขยินดีสนับสนุน ขอให้จัดระบบการฉีดวัคซีนให้ได้มาตรฐาน คงความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าในช่วงปลายเดือนนี้จะจัดสรรวัคซีนไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้ตามแผนที่วางไว้