xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ประกอบการ ถ.ข้าวสาร นัดหารือสัปดาห์หน้า สรุปข้อเสนอมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสง่า เรืองวัฒนกุล นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร เปิดเผยว่า เตรียมนัดหารือผู้ประกอบการในสัปดาห์หน้า เพื่อสรุปข้อเสนอต่อรัฐบาล ในการขอความช่วยเหลือ หลังมาตรการงดทานอาหารในร้าน และมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้สูญเสียรายได้กว่าร้อยละ 60

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยของรัฐบาลได้ เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีหลักค้ำประกัน ทำให้ถูกปฏิเสธสินเชื่อ