xs
xsm
sm
md
lg

เช้านี้คุณภาพอากาศทั้งประเทศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้ ปริมาณ PM2.5 ของประเทศไทย ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ในทุกภาคของประเทศ

-ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 8 - 31 มคก./ลบ.ม.
-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 8 - 31 มคก./ลบ.ม.
-ภาคกลางและตะวันตก ตรวจวัดได้ 9 - 27 มคก./ลบ.ม.
-ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้ 10 - 15 มคก./ลบ.ม.
-ภาคใต้ ตรวจวัดได้ 6 - 17 มคก./ลบ.ม.
-กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ตรวจวัดได้ 11 - 35 มคก./ลบ.ม.