xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.เผยมีพื้นที่เกิดวาตภัย 17 จว. คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีกำลังอ่อน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง โดยในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกิดวาตภัยในพื้นที่ 17 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย เชียงใหม่ พิจิตร พิษณุโลก ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ นครนายก นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี และอ่างทอง รวม 45 อำเภอ 95 ตำบล 236 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 882 หลัง

ส่วนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 – ปัจจุบัน (วันที่ 6 พ.ค. 64 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ประสบวาตภัย 31 จังหวัด 104 อำเภอ 203 ตำบล 443 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 1,864 หลัง มีผู้เสียชีวิต 3 ราย (สุราษฎร์ธานี 1 ราย ลพบุรี 1 ราย นครราชสีมา 1 ราย) ผู้บาดเจ็บ 2 ราย (สุราษฎร์ธานี 1 ราย นครราชสีมา 1 ราย)
ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

ทั้งนี้ ปภ.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป