xs
xsm
sm
md
lg

เชียงใหม่สั่งห้ามเข้า-ออก 2 หมู่บ้านที่เชียงดาว-หางดง หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก 2 หมู่บ้านในพื้นที่ อ.เชียงดาว และ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ หลังพบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แบบกลุ่มก้อน โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านแม่อ้อใน (หย่อมบ้านห้วยน้ำฮาก) หมู่ที่ 8 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จำนวน 10 ราย และพื้นที่บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ต.หารแก้ว อ.หางดง จำนวน 8 ราย

ทั้งนี้ ประกาศมีการขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าพื้นที่ทั้ง 2 หมู่บ้าน โดยไม่มีเหตุจำเป็น และขอความร่วมมือให้ประชาชนทั้ง 2 หมู่บ้าน งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้านและให้อยู่ในเคหสถาน งดทำกิจกรรมรวมกลุ่ม โดยไม่จำเป็น พร้อมให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่ทั้ง 2 อำเภอ จัดระเบียบ ระบบ และควบคุมติดตามผู้เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน และดำเนินป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่ โดยให้นายอำเภอทั้ง 2 อำเภอกำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 - 17 พฤษภาคมนี้

สำหรับการแพร่ระบาดในพื้นที่บ้านไร่ หมู่ 5 ต.หารแก้ว อ.หางดง เริ่มจากผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านไม่ทราบว่าตนเองป่วยติดเชื้อ COVID-19 และในวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา มีชาวบ้านในหมู่บ้านมารดน้ำดำหัวตามประเพณีสงกรานต์ ทำให้คนใกล้ชิดติดเชื้อแล้ว 8 คน และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกหลายคน