xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เคาะมาตรการใหม่ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" หวังฟื้นฟู ศก.จากพิษโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (5 พ.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีมาตรการใหม่ คือมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด โดยให้ความสำคัญกับการกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางและรายได้สูง ได้แก่ โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยรัฐสนับสนุน e-Voucher ให้กับประชาชนใช้จ่ายซื้อสินค้า อาหาร และเครื่องดื่มและค่าบริการ กับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน โดยเมื่อประชาชนใช้จ่ายดังกล่าว จะได้รับการสนับสนุน e-Voucher จากภาครัฐในช่วงเดือนกรกฏาคม-กันยายน 2564 และสามารถนำ e-Voucher จากภาครัฐไปใช้จ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีประชาชนร่วมโครงการ 31 ล้านคน