xs
xsm
sm
md
lg

เชียงใหม่ เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ ปชช. 7 มิ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง เบาหวาน และโรคอ้วน จำนวน 523,080 คน ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ วางแผนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในระยะที่ 2 สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค โดยสามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผ่าน 3 ช่องทาง คือ อสม. หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา/โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน และ LINE OA หมอพร้อม

สำหรับสถานที่รับบริการฉีดวัคซีน ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ เลือกรับบริการได้ 7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ , โรงพยาบาลประสาท , โรงพยาบาลสวนปรุง , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (แม่และเด็ก) , โรงพยาบาลแมคคอร์มิค , โรงพยาบาลนครพิงค์ (โรงยิม 2 สนามกีฬา 700 ปี) , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (พรอมเมนาดา) ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 22,569 คน คิดเป็นร้อยละ 4.31 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์ ซึ่งเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 - 31 กรกฎาคม 2564