xs
xsm
sm
md
lg

สระแก้วสั่งห้าม ปชช.ออกนอกเคหสถาน 24.00-04.00 น.ตั้งแต่ 5-10 พ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จังหวัดสระแก้ว ออกคำสั่งห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนักของตนระหว่างเวลา 24.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้นแต่มีความจำเป็น โดยผู้ที่มีความจำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น และเอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ การเดินทาง หรือหลักฐานอื่น ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมถึงการยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบผู้ไม่ปฏิบัติตาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือน และสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้ดำเนินการ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ (5 พ.ค.) ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ. สระแก้วนั้น วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมจากการระบาดระลอกใหม่ รวม 365 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 147 ราย รักษาหาย 218 ราย