xs
xsm
sm
md
lg

WHO เผยผลทดลองประสิทธิภาพวัคซีนซิโนแวคจากหลาย ปท.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO เปิดเผยผลการทดลองประสิทธิภาพวัคซีนซิโนแวค ของผู้ผลิตในประเทศจีน จากหลายประเทศนั้น ดังนี้

ประเทศตุรกี จำนวนผู้ทดลอง 13,000 คน พบประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อ ร้อยละ 84 ประสิทธิภาพป้องกันไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล 100 เปอร์เซ็นต์

ประเทศชิลี จำนวนผู้ทดลอง 10.5 ล้านคน พบประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อ ร้อยละ 67 ประสิทธิภาพป้องกันไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล 85 เปอร์เซ็นต์

ประเทศอินโดนีเซีย จำนวนผู้ทดลอง 1,620 คน พบประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อ ร้อยละ 67 ประสิทธิภาพป้องกันไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล ยังประเมินไม่ได้

ส่วนประเทศบราซิล จำนวนผู้ทดลอง 12,688 คน พบประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อ ร้อยละ 51 ประสิทธิภาพป้องกันไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล 100 เปอร์เซ็นต์