xs
xsm
sm
md
lg

กทม.สั่งตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ระดับเขต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแผนการตรวจคัดกรอง Covid-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่า กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้สำนักอนามัย ประสานความร่วมมือกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สุ่มตรวจประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยจะดำเนินการในเขตที่คาดว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก่อน

ทั้งนี้ จะดำเนินงานรูปแบบเดียวกับการดำเนินงานในพื้นที่เขตคลองเตย โดยเมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้วจะส่งรายชื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อประสานผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา เช่น การเตรียมเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ การปฏิบัติตัวระหว่างรอรถนำส่งสถานพยาบาล การปฏิบัติตัวระหว่างพักรักษาตัวในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ พร้อมกันนี้จะส่งรายชื่อให้ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ เพื่อเตรียมประสานงานหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อรับผู้ติดเชื้อเข้าพักรักษา รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทัพ หรือมูลนิธิ หรือสำนักงานเขต เพื่อจัดรถรับผู้ติดเชื้อไปส่งสถานพยาบาล ตามระดับความรุนแรงของอาการผู้ติดเชื้อ

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ระดับเขต เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่ รวมทั้งเตรียมหาสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อ ระหว่างรอนำส่งไปยังสถานพยาบาลต่างๆ ดังเช่นที่สำนักงานเขตคลองเตยได้รับความอนุเคราะห์จากวัดสะพาน ในการใช้พื้นที่เพื่อเป็นจุดพักคอยของผู้ติดเชื้อ ระหว่างรอรถนำส่งสถานพยาบาล โดยจุดพักคอยดังกล่าว ควรเป็นสถานที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มีพรมหรือวัสดุปูพื้นที่อาจดูดซับฝุ่นหรือเชื้อโรค

นอกจากนี้ ให้ประสานหน่วยงานความร่วมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่ที่ประสงค์จะบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค สำหรับผู้ติดเชื้อใช้ประโยชน์ระหว่างรอส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อไป