xs
xsm
sm
md
lg

ประกาศล็อกดาวน์ "เกาะล้าน" 5-20 พ.ค.นี้ สกัดโควิด-19 ระบาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ประชาคมหมู่บ้านเกาะล้าน มีมติประกาศล็อกดาวน์พื้นที่เกาะล้าน ตั้งแต่วันที่ 5 - 20 พฤษภาคม 2564 และงดรับนักท่องเที่ยวชุดต่อไปจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย โดยมีมาตรการขั่วคราวให้ประชาชนชาวทุกคนบนพื้นที่เกาะล้านปฏิบัติดังนี้

1.ขอให้ที่พักรีสอร์ทต่างๆ เคลียร์นักท่องเที่ยวออกทั้งหมดภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 และงดรับนักท่องเที่ยวชุดต่อไปจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย
1.1.ให้ผู้ประกอบการแจ้งนักท่องเที่ยว หลังจากเดินทางกลับไปแล้ว หากมีอาการ หรือพบติดเชื้อโควิด กรุณาแจ้งกลับมาที่เกาะล้านด่วน

2.ขอความร่วมมืองดการเดินทางหากไม่เหตุจำป็น
2.1.หากมีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถเดินทางได้ แต่จะต้องป้องกันตัวเอง ตามมาตรการป้องกันโรค 100%
2.2.ตรวจบัตรประชาชน + สติ๊กเกอร์โควิด ที่จุดคัดกรองพัทยา
2.2.1.ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เกาะล้าน สามารถนำบัตรประชาชนไปติดสติ๊กเกอร์ ด้วยตัวเองเท่านั้น ได้ที่ศูนย์อำนวยการท่าเรือ พิจารณาเป็นรายกรณี (สติ๊กเกอร์อันเก่าใช้ได้) เวลา 09.00-12.00;น. เท่านั้น
2.2.2.กรณีเป็นช่างรับเหมาภายในเกาะล้าน ที่จำเป็นต้องเดินทางบ่อย จะต้องมีนายจ้างรับรอง
2.3.หากมีบุคคลภายนอกเกาะล้านมีความประสงค์เข้ามาทำกิจธุระในพื้นที่เกาะล้าน จะต้องแจ้งขออนุญาต ณ ศูนย์อำนวยการโควิด และจะต้องมีบุคคลในพื้นที่เกาะล้านรับรองืแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1วัน

3.ให้ประชาชนในพื้นที่เกาะล้าน สังเกตอาการตัวเองเบื้องต้น หากมีอาการ ภายใน 14 วัน เช่น ไอ ไข้ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส และเหนื่อย หอบ ให้ติดต่อศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน หรือ โทร 038-434144

4.การปฏิบัติตัวในพื้นที่เกาะล้าน
4.1.หากไม่จำเป็นควรงดออกจากบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่เชื้อ
4.2.งดการรวมตัวกันของประชาชนเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆโดยเด็ดขาด หากมีความจำเป็นต้องแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณา

5.ห้ามหาบเร่แผงลอย คนขายลอตเตอรี่ จากฝั่งพัทยาเข้าพื้นที่เกาะล้านโดยเด็ดขาด
5.1.ปรษณีย์ ขนส่งเอกชน ให้นำจ่ายจดหมายหรือพัสดุที่ท่าเรือหน้าบ้านเท่านั้น (สถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้)

6.เรือโดยสารและเรือสปีดโบ๊ท
6.1.เรือสปีดโบ๊ทข้ามฝั่งพัทยา-เกาะล้าน งดให้บริการการท่องท่อง โดยเด็ดขาด
6.1..1.หากมีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เรือสปีดโบ๊ท ช้ามฟาก พัทยา-เกาะล้าน สามารถขออนุญาตได้เป็นรายกรณี ณ ศูนย์อำนวยการโควิด
6.2.เรือโดยสาร ปรับเวลาวิ่งวันละ2เที่ยว ดังนี้
ออกจากพัทยา เวลา 07.00/18.00 น.ออกจากเกาะล้าน เวลา 07.00/18.00น.
6.3.เรือขนส่งอาหารสดช่วงเช้าและเรือขนส่งสินค้า ห้ามมิให้บุคลคนอื่นโดยสารมากับเรือโดยเด็ดขาด

7.ร้านอาหาร ให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้นงดนั่งทานที่ร้านโดยเด็ดขาด

8.งดเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวทุกกรณีโดยเด็ดขาด

9.บังคับใช้คำสั่งประกาศของจังหวัดชลบุรี ทุกฉบับ อย่างเคร่งครัด