xs
xsm
sm
md
lg

สนง.เขตดอนเมือง งดบริการงานทะเบียน 3 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักงานเขตดอนเมือง ได้รับรายงานว่ามีประชาชนเข้ามาขอรับบริการที่ฝ่ายทะเบียน ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาขอรับบริการ จึงปิดให้บริการงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2564 และจะเปิดให้บริการในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ในระหว่างนี้จะเปิดให้บริการเฉพาะรับแจ้งการตาย ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตดอนเมือง เท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ที่ยังคงต้องมาปฏิบัติงานรับแจ้งการตาย รวมถึงผู้มาขอรับบริการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลาดังกล่าว ต้องมีการป้องกันตนเองตามมาตรการที่กรมอนามัยกำหนดอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564