xs
xsm
sm
md
lg

พศ.แจงข่าววัดบางแห่งไม่รับเผาศพผู้ติดเชื้อโควิด เหตุเตาเผาไม่พร้อม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยถึงกรณีมีข่าวบางวัดไม่รับเผาศพผู้ติดเชื้อโควิด-19 จนสร้างความเดือดร้อนให้ญาติผู้เสียชีวิต ว่า สาเหตุที่บางวัดไม่รับเผาศพ เนื่องจากเตาเผาบางวัดไม่มีความพร้อม เพราะการเผาศพผู้ติดเชื้อต้องใช้เตาเผาชนิดที่ปลอดมลพิษ และต้องเผาทันทีภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และลดการแพร่กระจายของเชื้อไปยังชุมชนในพื้นที่ จึงเป็นที่มาว่าบางวัดไม่สามารถดำเนินการเผาศพผู้ติดเชื้อได้

ทั้งนี้ เมื่อมีผู้ติดเชื้อเสียชีวิต ขอให้ญาติรีบแจ้งสาธารณสุขในพื้นที่ทันที ซึ่งจะมีการประสานมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาแจังหวัด ที่มีการประสานวัดที่มีความพร้อมสำหรับเผาศพผู้ติดเชื้อเรียบร้อยแล้ว ขอให้ประชาชนเข้าใจ ว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อไม่ปกติ ซึ่งต้องทำการเผาทันทีขออย่าเลือกวัดเผา และขอให้ดูวัดที่มีความพร้อม

สำหรับวันนี้ ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประชุมผ่านระบบ Zoom ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อทำการสำรวจวัดที่มีความพร้อมสำหรับเผาศพผู้ติดเชื้อ และจัดทำบัญชีรายชื่อสำหรับการประสานงานกับสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเผาศพผู้ติดเชื้อ สร้างความมั่นใจแก่ญาติผู้เสียชีวิตว่ามีสถานที่สำหรับเผาศพอย่างแน่นอน