xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.เผยสถานการณ์ช่วง 3 วันนี้ เกิดวาตภัยแล้ว 10 จว.พร้อมเร่งเยียวยา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์วันนี้ (3 พ.ค.) ว่า รอบ 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมา เกิดวาตภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ลำปาง ลำพูน สุรินทร์ สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสุราษฎร์ธานี รวม 15 อำเภอ 25 ตำบล 37 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 93 หลัง

ส่วนตั้งแต่วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2564 มีพื้นที่ประสบวาตภัย 10 จังหวัด 18 อำเภอ 28 ตำบล 42 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 198 หลัง มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย และผู้เสียชีวิต 1 ราย ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แยกเป็น ภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สุรินทร์ ภาคกลาง ได้แก่ สุพรรณบุรี ภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี ภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม