xs
xsm
sm
md
lg

อุตุฯ เผยเหนือ- อีสานมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรงบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้น สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.