xs
xsm
sm
md
lg

นอภ.ดอนสัก ประกาศปิด "บ้านเกาะแรต" ชั่วคราว สกัดโควิด-19 ระบาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอดอนสัก มีคำสั่งอำเภอดอนสัก ที่ 182/2564 เรื่อง ปิดพื้นที่ห้ามการเข้า-ออก บ้านเกาะแรต หมู่ที่ 3 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ อ.ดอนสัก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีชาวบ้านบนเกาะ 1 ราย ติดเชื้อโควิด-19 จากญาติต่างจังหวัดที่เดินทางมาเยี่ยม

ทั้งนี้ ริมถนนดอนสัก-ขนอม ได้ติดป้ายไวนิล ห้ามบุคคลภายนอกเข้าในเกาะแรตโดยเด็ดขาด ปากทางเข้าสู่หมู่บ้านเกาะแรด และที่หน้าหมู่บ้านมีประกาศมาตรการเร่งด่วนบ้านเกาะแรต 4 ข้อ 1.กลุ่มเสี่ยงสูงกักตัว 14 วัน นับจากวันสัมผัสผู้ป่วยวันสุดท้าย 2.คนนอกห้ามเข้าพื้นที่ 100% 3.คนในชุมชนห้ามออกไปด้านนอก ยกเว้นไปทำงาน 4.ใส่หน้ากากอนามัย 100% โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน และ อสม.เฝ้าอยู่ที่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน