xs
xsm
sm
md
lg

ชลบุรีเตรียมประกาศมาตรการควบคุมโควิด-19 หลังถูกกำหนดเป็นหนึ่งในพื้นที่เข้มงวด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จังหวัดชลบุรี เตรียมออกประกาศมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด หลัง ศบค.กำหนดให้เป็น 1 ใน 6 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยวันนี้ (30 เม.ย.) ที่ประชุมฯ มีความเห็นเตรียมใช้มาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยได้มีการโพสต์รายละเอียดเบื้องต้นผ่าน เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี - Chonburi PR รายละเอียดดังนี้

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 30 เมษายน 2564 ในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างการรับรู้ในเบื้องต้น ตามที่ ศบค. กำหนดให้จังหวัดชลบุรีเป็น 1 ใน 6 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ดังนั้น จังหวัดชลบุรี จึงจัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุดสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการประชุมที่สำคัญในเบื้องต้น ดังนี้

1. สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ มีจำนวนที่มากขึ้น เป็นผลมาจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบางละมุง โดยสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีชี้แจงต่อที่ประชุมว่ายิ่งค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้มากเท่าไหร่ สถานการณ์ในพื้นที่จะจบเร็วขึ้น ดังนั้นจะมีการเพิ่มจำนวนรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน เพื่อเข้าค้นหาเชิงรุกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อสูง เช่นอำเภอบางละมุง

2. การบริหารจัดการวัคซีน จะเริ่มให้ลงทะเบียนในเดือนพฤษภาคม และจะสามารถฉีดให้กับประชาชนทั่วไปได้ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564

3.มาตรการที่จะประกาศเพิ่มเติมในพื้นที่จะเป็นไปตาม ศบค.แถลง และจะเพิ่มเติมในส่วนของการงดใช้พื้นที่ชายทะเล ชายหาด สวนสาธารณะ สะพานเลียบชายทะเล อ่างเก็บน้ำ โดยให้ใช้ได้เฉพาะการออกกำลังเท่านั้น

4. ให้ประชาชนชาวชลบุรีงดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นในการเดินทางสามารถขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 11 อำเภอ เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าของ/ผู้จัดการสถานประกอบ เป็นผู้ออกหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางให้ได้ ส่วนผู้ที่เดินทางทางเข้ามาในพื้นที่ หากงด หรือชะลอ หรือเลื่อนการเดินทางได้ให้งด หรือชะลอ หรือเลื่อนการเดินทางไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น แต่หากมีความจำเป็นต้องเดินทางเข้ามา ไม่ต้องใช้เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง

5. มอบหมายให้ทุกอำเภอตั้งด่าน จุดตรวจคัดกรอง ในทุกพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทาง

ทั้งนี้ มาตรการจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และคำสั่งที่เป็นทางการจะออกตามมาอีกครั้ง