xs
xsm
sm
md
lg

อ.ร่อนพิบูลย์ สั่งปิดหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว 3 หมู่บ้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการ จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า คณะกรรมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชเห็นชอบให้อำเภอร่อนพิบูลย์สั่งปิดหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 4 บ้านวังงู ต.เสาธง หมู่ที่ 4 บ้านปลายสระ ต.ควนพัง และหมู่ที่ 5 บ้านกลอง ต.ควนพัง ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2564 พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00-04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน- 6 พฤษภาคม 2564 เพื่อความสะดวกในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การค้นหาและการคัดกรอผู้ป่วยในพื้นที่ซึ่งมีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ การสั่งปิดหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว เนื่องจากในพื้นที่ อ.ร่อนพิบูลย์ มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวงกว้าง