xs
xsm
sm
md
lg

กพท.แจ้งปิดบริการ ปชช.ชั่วคราว หลัง พนง.รับข้อเรียนทางคอมพ์ติดเชื้อโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กองสื่อสารองค์กร สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) แจ้งวันนี้ (28 เม.ย.) ว่า พบพนักงานรับข้อร้องเรียนทางคอมพิวเตอร์ 1 ราย ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีการติดต่อกับพนักงานอื่น 17 ราย จึงสามารถจำกัดวงของผู้ที่มีความเสี่ยงได้ง่าย และฝ่ายบุคคลได้มีการประสานไปยังผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ให้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขแล้ว ทั้งนี้ทันทีที่พนักงานรู้ว่าติดเชื้อ ก็ได้ประสานมายังศูนย์เฉพาะกิจที่รับผิดชอบกรณีพนักงานติดเชื้อของ กพท. และได้ให้ข้อมูลรายชื่อกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูงกับตนเองเท่าที่จำได้ทั้งหมด พร้อมทั้งไทม์ไลน์อย่างละเอียดย้อนหลัง 14 วัน

จากนั้น กพท. ได้ประสานงานให้คนที่ทราบว่ามีการสัมผัสใกล้ชิด และพนักงานที่ทำงานในพื้นที่นั้นในช่วงเวลาเดียวกับกลุ่มผู้ติดเชื้อ โดยจัดเป็นกลุ่มความเสี่ยงสูง กพท. ได้ประสานไม่ให้พนักงานกลุ่มนี้เข้ามาทำงานที่สำนักงาน พร้อมทั้งประสานไปยังสำนักงานเขตหลักสี่ และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ รวมถึงส่งไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อให้กับหน่วยงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบุคคลในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูงนี้จะต้องปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ และต้องถูกบังคับตรวจหาเชื้อโควิด-19 จนกว่าจะได้ผลที่แน่ชัด

สำหรับบุคคลที่ไม่ได้เข้าเกณฑ์เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง เช่น พนักงาน กพท. ที่ปฏิบัติงานในชั้นอื่น ๆ จะถือว่าเป็นผู้สัมผัสความเสี่ยงต่ำ ได้สั่งการให้เฝ้าระวังอาการตนเอง 14 วัน และปฏิบัติตามมาตรการสลับกันเข้าปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง กพท. มีมาตรการให้ต้องสลับกันปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) มาตั้งแต่เริ่มสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ อย่างไรก็ตามสำนักงานจะหยุดดำเนินการในวันที่ 29-30 เม.ย.64 เพื่อพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่สำนักงานทุกชั้น รวมถึงทำความสะอาดตามจุดเสี่ยงต่างๆ และให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้านในช่วงเวลาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ส่วนของการให้บริการประชาชน กพท. จะปิดให้บริการชั่วคราวทั้งสำนักงาน รวมถึงส่วนบริการประชาชน ชั้น 3 ห้างไอทีสแควร์ หลักสี่ โดยจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 หากผู้มาติดต่อมีความประสงค์จะปรึกษากับพนักงาน สามารถดำเนินการติดต่อผ่านทางระบบประชุมทางไกลได้ หรือผ่านทางอีเมล ฝ่ายมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ : pel3@caat.or.th ฝ่ายมาตรฐานสนามบิน : aga@caat.or.th และฝ่ายกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ : erd@caat.or.th