xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.แอฟริกาใต้ในโอกาสวันเสรีภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (27 เม.ย.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในโอกาสวันเสรีภาพของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งตรงกับวันที่ 27เมษายน 2564

ฯพณฯ นายมาตาเมลา ซีริล รามาโฟซา
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
กรุงพริทอเรีย

ในโอกาสวันเสรีภาพของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มั่นคงระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างเสริมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว