xs
xsm
sm
md
lg

เช้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมากทุกภาคของประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 27 เมษายน 2564 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้ ปริมาณ PM2.5 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีมากในทุกภาคของประเทศ