xs
xsm
sm
md
lg

'ดีอีเอส'ขอความร่วมมือค่ายมือถือจัดแพกเกจเน็ตราคาถูก ลดค่าใช้จ่าย นร.-นศ.เรียนออนไลน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้กระทรวงดีอีเอส เร่งประสานงานขอความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ/อินเทอร์เน็ต และผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ในการสนับสนุนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ในระหว่างสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนนักเรียน-นักศึกษาประมาณ 8  ล้านคน ทั่วประเทศ
 
ทางกระทรวงฯ จึงได้มีการจัดประชุมออนไลน์ร่วมกับเอกชนผู้ให้บริการมือถือ และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต รวมทั้งผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ อาทิ ไมโครซอฟท์ ซิสโก้ ไลน์ และซูม เพื่อพิจารณารูปแบบและค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้นักเรียน นักศึกษา เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา โดยบื้องต้นในที่ประชุม ผู้ให้บริการมือถือทุกรายได้รับในหลักการว่าจะไปพิจารณาร่วมกันในการออกแพกเกจราคาพิเศษรายเดือน 5GB ในความเร็วไม่ต่ำกว่า 4Mbps ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน (Unlimited Data) ซึ่งกระทรวงฯ จะนำเสนอหลักการดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
 
นอกจากนี้ จะประสานกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อสรุปรายชื่อนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนใช้สิทธิ์การสนับสนุนเรียนการสอนออนไลน์ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยธนาคารกรุงไทย จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องระบบการลงทะเบียน

นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ถือเป็นหนึ่งในภารกิจของดีอีเอส ในการขับเคลื่อนให้เกิดการนำเทคโนโลยีเข้ามาบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ช่วยแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในการเรียนการสอน ที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของประเทศ นักเรียน-นักศึกษากว่า 8 ล้านคน ต้องหยุดการเรียนการสอนในโรงเรียน สถานศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสู่การเรียนการสอนทางไกล โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย และหลายคนต้องปรับตัวกับระบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ทั้งที่ยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีและบริการอินเทอร์เน็ต