xs
xsm
sm
md
lg

คลังเตรียมแผนเยียวยาเศรษฐกิจเฟส 3 จ่อชง ครม.สิ้น พ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวถึงกรณีที่มีการเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และกระตุ้นเศรษฐกิจ ว่า กระทรวงการคลังได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสถานการณ์ด้านต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ และมีการดำเนินมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้ การดำเนินมาตรการใดๆ ในระยะต่อไป กระทรวงการคลังจะพิจารณาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณสำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 กว่า 3 แสนล้านบาท โดยในส่วนของมาตรการของกระทรวงการคลังที่จะพิจารณาดำเนินการ จะเป็นการช่วยอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ลดภาระของประชาชน และกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังเตรียมแผนเยียวยาเศรษฐกิจเฟส 3 ซึ่งเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้