xs
xsm
sm
md
lg

กรอ.ประกาศปิดอาคารฆ่าเชื้อ 1 วัน หลังพบบุคลากรติดโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ลงนามในประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่อง การปิดอาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นการชั่วคราว หลังจากได้รับรายงานมีผู้ปฏิบัติงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการควบคุมพื้นที่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ/คำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ประกาศหรือคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงให้ปิดอาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เพื่อดำเนินการทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อ

นอกจากนี้ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from Home) เป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 23 เมษายน 2564

สำหรับการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการผู้ประกอบกิจการโรงงาน หรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ให้ใช้พื้นที่บริเวณห้องโถงกลาง ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในการรับคำขอหรือรับเรื่องเกี่ยวกับงานอนุมัติ อนุญาต เป็นการชั่วคราว