xs
xsm
sm
md
lg

สุราษฎร์แจ้งกลุ่มเสี่ยงโควิดไปตรวจด้วยรถพระราชทานเคลื่อนที่วันนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โพสต์ระบุว่า แจ้งผู้สัมผัสใกล้ชิดในครัวเรือนที่มีผู้ป่วย หรือ สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ให้เข้ารับการตรวจ ในวันที่ 22 เมษายน 2564 ด้วยรถพระราชทานเคลื่อนที่ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด ประกอบด้วย

1.ผู้ที่อยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วยโควิด-19 ทุกคน
2.บุคคลที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19

ให้เข้ารับการตรวจโควิดฯ โดยพระราชทานเคลื่อนที่ ณ โดมอาคารเอนกประสงค์รินทอง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี (รอบเช้า 09.00-12.00 น./รอบบ่าย 13.00-16.00 น.) หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อความรวดเร็วให้เตรียม บัตรประชาชน และเขียน Timeline ตั้งแต่วันที่ 5 -ปัจจุบัน ทุกราย