xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 ทรงส่งพระราชสาส์นในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ 21 เม.ย.64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ
พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งตรงกับวันที่ 21 เมษายน 2564

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร กรุงลอนดอน ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสหราชอาณาจักร

หม่อมฉันขอให้ฝ่าพระบาทมั่นใจว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมายาวนานระหว่างประเทศ และประชาชนของเราทั้งสองจะดำเนินก้าวหน้าต่อไป ซึ่งความสัมพันธ์อันดีต่อกันนี้จะเป็นพื้นฐานของความร่วมมือที่เจริญงอกงามสืบไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว