xs
xsm
sm
md
lg

ดับฝัน! คลังยันไม่เปิดรับลงทะเบียน"เราชนะ"เพิ่ม 2.4 ล้านสิทธิ ย้ำแค่ขยายเวลาใช้จ่าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ของโครงการเราชนะ ออกไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564 จากเดิมสิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางออกไปใช้จ่ายในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

ส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการลงทะเบียนเพิ่มในโครงการเราชนะอีก 2.4 ล้านคน โดยใช้งบกว่า 3 พันล้านบาทนั้น ยืนยันว่า ไม่ได้มีการเปิดรับสมัครลงทะเบียนเพิ่ม และปัจจุบันโครงการได้ปิดรับลงทะเบียนไปแล้ว โดยจำนวน 2.4 ล้านคน ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เป็นการอนุมัติในขั้นตอนของการใช้งบประมาณ เนื่องจากที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบเป้าหมายโครงการเราชนะไว้ 31.1 ล้านคน แต่เมื่อมีการลงทะเบียนจริง มีผู้สามารถรับสิทธิได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยคาดว่าจะมีผู้รับสิทธิได้รวม 33.5 ล้านคน ดังนั้น คลังจึงต้องขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมาใช้ให้สอดคล้องกับจำนวนคนที่เพิ่มขึ้น