xs
xsm
sm
md
lg

"อนุชา"สั่งสำรวจเชิงรุกวัด/สำนักสงฆ์ตั้งลัทธิใหม่ทำวงการสงฆ์เสื่อมเสีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แสดงความเป็นห่วงต่อกระแสข่าวที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงคณะสงฆ์บางกลุ่มที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ปฏิบัติผิดไปจากหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา กล่าวอ้างการตั้งลัทธิใหม่ สร้างความแตกแยก และเป็นภัยต่อสังคม จึงได้สั่งการไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เร่งดำเนินการจัดประชุมหารือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจและดำเนินการสำรวจเชิงรุก กรณีของวัดหรือสำนักสงฆ์ที่มีการบิดเบือนและปฏิบัติผิดไปจากคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยอ้างตัวสร้างลัทธิความเชื่องมงาย ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคม

นอกจากนี้ รวมถึงกรณีที่พบว่ามีคณะสงฆ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งไม่ใช่กิจของสงฆ์ โดยกำชับให้ปฏิบัติตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสงฆ์สามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ. 2538 ที่ยังคงยึดถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้มาจนปัจจุบันอย่างเคร่งครัด

ขณะเดียวกัน นายอนุชา ได้กำชับให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำหนดแนวทางการจัดระบบป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนด และขอความร่วมมือไปยังทุกวัดอย่าปฏิเสธการฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีความเห็นว่า การฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อสามารถทำได้ แต่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทันที ไม่ควรมีการตั้งศพไว้เป็นระยะเวลานาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส