xs
xsm
sm
md
lg

ก.แรงาน เปิดสายด่วน 1506 กด 6 ให้ผู้ประกันตนปรึกษาตรวจหาเชื้อโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ มีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงเป็นจำนวนมาก จำเป็นจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ ทำให้ขณะนี้หลายโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนเกิดความแออัด และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับการตรวจอย่างรวดเร็ว สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดำเนินการตรวจโควิด-19 เชิงรุกให้กับผู้ประกันตน ภายใต้โครงการ "แรงงาน…เราสู้ด้วยกัน" เป้าหมายเพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นการเพิ่มช่องทางของหน่วยบริการตรวจ นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังมีแผนที่จะดำเนินการขยายจุดตรวจไปยังจังหวัดพื้นที่สีแดง อาทิ ปทุมธานี นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ สมุทรปราการ เป็นต้น

พร้อมกันนี้ กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานประกันสังคม และสายด่วน 1506 กด 6 กรณีที่ผู้ประกันตนมีปัญหาการตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นช่องทางติดต่อให้กับผู้ประกันตน ที่ไม่สามารถหาสถานที่ตรวจและสถานพยาบาลเข้ารับการรักษาในกรณีติดเชื้อได้ โดยจะให้คำแนะนำผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้บริการทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการจำนวนทั้งสิ้น 10 คู่สาย