xs
xsm
sm
md
lg

นนทบุรีเพิ่มมาตรการเข้มโควิด-19 สั่งปิดสถานที่ (ชั่วคราว) เพิ่มเติม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งที่ 1045/2564 สั่งปิดสถานที่เป็นการเพิ่มเติม คือ ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา สนามพระเครื่องพระบูชา และให้ฟิตเนส จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ งดการเล่นแบบรวมกลุ่ม งดอบตัว หรืออบไอน้ำแบบรวม ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

โดยคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1045/2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ข้อ 1 ปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราว

ข้อ 2 กำหนดมาตรการควบคุมที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้เปิดดำเนินการได้แบบมีเงื่อนไข โดยให้ยังคงใช้ควบคู่กับคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1019/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564

ทั้งนี้ คำสั่งของจังหวัดนนทบุรีทุกฉบับ คำนึงถึงการป้องกันโรคควบคู่ไปกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ขอให้พี่น้องชาวนนทบุรีทุกคนมีความเชื่อมั่น และเราจะก้าวผ่านสถานการณ์ในครั้งนี้ไปพร้อมกัน