xs
xsm
sm
md
lg

รบ.ยันหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม พบขายเกินราคากำหนดแจ้ง 1569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงสถานการณ์และแนวทางการป้องกันการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ว่า คณะอนุกรรมการบูรณาการการบริหารพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้ประชุมและประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

ทั้งนี้ ผลการหารือพบว่า 1 กำลังการผลิตจากโรงงาน 63 แห่ง ภายในประเทศ ที่จำหน่ายหน้ากากอนามัยในท้องตลาด ช่วง 3 เดือนที่ผ่านา รวมวันละ 4-5 ล้านชิ้นต่อวัน มีการนำเข้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ใช้ในห้องผ่าตัด จำนวน 28.69 ล้านชิ้น และที่ไม่ได้ใช้ในห้องผ่าตัด จำนวน 228.13 ล้านชิ้น หน้ากากผ้าลิขสิทธิ์ จำนวน 238.23 ล้านชิ้น และหน้ากากกันฝุ่นในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 992.98 ล้านชิ้น

2.มีการเตรียมการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยให้มีความพอเพียงกับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศในช่วงนี้แล้ว โดยกระทรวงสาธารณสุข และองค์การเภสัชกรรม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

3.กรมการค้าภายใน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ติดตามตรวจสอบคุณภาพหน้ากากอนามัยในท้องตลาดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดำเนินการจับกุมผู้ลักลอบนำหน้ากากอนามัยใช้แล้วมาจำหน่ายใหม่ และควบคุมราคาจำหน่ายให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

สำหรับหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้กำหนดราคาจำหน่ายและการแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย โดยผู้ขายจะต้องขายหน้ากากอนามัยไม่เกิน 2.50 บาทต่อชิ้น การส่งออกต้องขออนุญาตและเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หากประชาชนพบข้อมูลเบาะแสการจำหน่ายเกินราคาสามารถแจ้งสายด่วน กรมการค้าภายใน หมายเลข 1569 ได้ทันที