xs
xsm
sm
md
lg

กระบี่ประกาศผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จว.ต้องกักตัว 14 วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 7/ 2564 ใจความว่า ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดใน 18 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุดรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง และขอนแก่น เมื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดกระบี่ จะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 เมษายน 2564