xs
xsm
sm
md
lg

สงขลาประกาศปิด 8 พื้นที่เสี่ยง หวังป้องกันโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา ลงนามในประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 ห้ามประชาชนเข้าพื้นที่เสี่ยง ในการรวมกลุ่มทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมในพื้นที่ที่กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ โดยเป็นสถานที่ชายหาดทั้งหมดในอำเภอเมืองสงขลาทั้ง 8 จุด ดังต่อไปนี้

1.ชายหาดชลาทัศน์ ตลอดแนวถนนซ้าย-ขวา ตั้งแต่โค้งเก้าเส้ง ไปจนถึง วงเวียนประติมากรรมคนอ่านหนังสือ
2.สวนสองทะเล ตลอดแนวถนนซ้าย-ขวา ตั้งแต่ประติมากรรมหัวพญานาค ไปจนถึง ท่าแพขนานยนต์
3.หาดสมิหลา ตั้งแต่หลังโรงแรมพีบีสมิหลา บีช ไปจนถึงลานว่าว
4.แหลมสนอ่อนไปจนถึงหลังอะควาเรี่ยม
5.สนามลานว่าว
6.ลานกิจกรรมสระบัว
7.สวนเสรี ตรงข้ามโรงแรมพีบีสมิหลา บีช
8.สวนสาธารณะเมืองสงขลา (สวนเฉลิมพระเกียรติฯ )

ทั้งนี้ ห้ามประชาชนรวมกลุ่มเข้าไปทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกันในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 20.00 น.จนถึง 05.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีและปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564