xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ อวยพรสงกรานต์ให้คนไทยมีความสุข มีกำลังกาย กำลังใจ รักสามัคคี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวคำปราศรัยเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยระบุว่า เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย มีอัตลักษณ์เฉพาะที่งดงามตามแต่ละภูมิภาค และเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคีกลมเกลียวของคนในครอบครัวและชุมชนอันเป็นอุปนิสัยของคนไทยทุกคนได้อย่างชัดเจน และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนอยู่นั้น ขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชาวไทยร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ให้เป็น "สงกรานต์วิถีใหม่" ที่ยังคงความงดงามตามเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ โดยปฏิบัติตามแนวทางมาตรการของรัฐในการจัดกิจกรรมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เทศกาลนี้เป็นเทศกาลแห่งความสุขและปลอดภัย ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะทำให้เทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ เป็นเทศกาลที่ทรงคุณค่า

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีอวยพรให้ชาวไทยประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง มีความรักความสามัคคีกัน และเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ