xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.เวียดนามคนใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันที่ 12 เมษายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายเหวียน ซวน ฟุก (Mr. Nguyen Xuan Phuc) ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคนใหม่ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายเหวียน ซวน ฟุก
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
กรุงฮานอย

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประสบความสุขความสำเร็จ ทั้งให้ประเทศและประชาชนชาวเวียดนามมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ประชาชนชาวไทยชื่นชมยกย่องท่านประธานาธิบดีอย่างมาก ที่ผ่านมาท่านได้ดำเนินการสนับสนุนและทำงานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยมาโดยตลอด เพื่อส่งเสริมไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับไทยให้ใกล้ชิดสนิทสนมและกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งของท่าน ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะยังคง ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมายาวนาน และความร่วมมืออันจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ให้พัฒนายั่งยืนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว