xs
xsm
sm
md
lg

เลขาสภาฯ เผยอาคารรัฐสภาใหม่เปิดใช้งานเต็มรูปแบบ 1 พ.ค. นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความคืบหน้า การก่อสร้าง รัฐสภาแห่งใหม่ ว่า รัฐสภาจะเปิดใช้อาคารอย่างเต็มรูปแบบวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ หลังจากใช้เวลาก่อสร้างมานาน 8 ปีเต็ม และเป็นอาคารรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยสร้างเสร็จแล้วเกือบ 99% อยู่ระหว่างการปรับภูมิทัศน์ และส่งมอบงาน ส่วนงานระบบทั้งหมด เสร็จเกือบ 100% แล้ว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเปิดใช้เพียงพื้นที่การประชุม ของ ส.ส. และ ส.ว. เท่านั้น แต่ยังมีพื้นที่ส่วนกลาง ที่ยังไม่ได้เปิดใช้ โดยจุดเด่นสำคัญคือเครื่องยอดทองคำ ที่เป็นสัญลักษณ์ ของเขาพระสุเมร ในคติความเชื่อทางศาสนาหลักไตรภูมิ ผู้ออกแบบคือ รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี และ อ.เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมไทย โดยหวังสืบสานงานสถาปัตยกรรมไทยที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งหลักไตรภูมิ ถือเป็นพื้นฐานของสังคมไทย สะท้อนถึงการประกอบคุณงามความดี ทำให้เป็นสถานที่ที่ ใครทำดีได้ดี ใครทำชั่วได้ชั่ว