xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจ้าท่าสั่ง 41 สาขาประสานเรือท่องเที่ยวทุก จว.ป้องกันเข้มโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 กลับมารุนแรงอีกครั้ง ประกอบกับเข้าสู่ช่วงการเดินทางของเทศกาลสงกรานต์ 2564 มีประชาชนส่วนหนึ่งและนักท่องเที่ยวใช้บริการเรือโดยสารในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วประเทศนั้น ทางกรมเจ้าท่า จึงสั่งการไปยังสาขากรมเจ้าท่าทั้ง 41 แห่ง ประสานกับผู้ให้บริการเรือท่องเที่ยวในทุกจังหวัดที่มีเรือให้บริการ ขอให้มีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 เช่นเดียวกับมาตรการที่เคยนำมาใช้ก่อนหน้านี้ ประกอบด้วย ขอให้ผู้ประกอบการทุกแห่งทำความสะอาดท่าเรืออย่างสม่ำเสมอ การตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารที่ท่าเรือ และการตรวจเช็กจำนวนและผู้ที่เข้ามาใช้บริการ โดยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันฯ รวมถึงมาตรการเว้นระยะห่าง หรือ “Social Distancing” ตั้งแต่บนท่าเรือ จนถึงบนเรือโดยสาร ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ส่วนจำนวนผู้โดยสารที่จะใช้บริการเรือในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ นั้น จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน กรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างการติดตามตัวเลขสถิติอีกครั้ง เนื่องจากก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ มียอดการจองเข้าพักและท่องเที่ยวไปยังจังหวัดท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ เช่น จ.ภูเก็ต และกระบี่ จำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม มีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่มีการยกเลิกการเดินทาง จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งต้องติดตามจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าเรือท่องเที่ยวจะมีปริมาณลดลงมากน้อยเพียงไร