xs
xsm
sm
md
lg

เช้านี้คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน 3 จังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดีมากเป็นส่วนใหญ่

อย่างไรก็ตาม พบเกินค่ามาตรฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.สกลนคร กาฬสินธุ์ และ อุบลราชธานี

สำหรับประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น