xs
xsm
sm
md
lg

เชียงใหม่สั่งปิด 7 สถานบันเทิง 7 วัน คนมาจาก 5 จังหวัดเสี่ยงต้องกักตัว 14 วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เมื่อเวลา 18.00 น. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายแพทย์จตุชัย เปิดเผยว่า สถานการณ์ภาพรวมของ จ.เชียงใหม่ วันนี้ (8 เม.ย.) พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 36 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 47 ราย จากการสอบสวนโรค คาดว่ามีผู้ป่วย 8 ราย ที่มาจากพื้นที่อื่นเดินทางมาใช้บริการ ผู้ป่วยที่พบ มีประวัติเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงหลายแห่งใน จ.เชียงใหม่ และพบพนักงานในร้านติดเชื้อโควิด-19 จึงทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า ร้านที่เกี่ยวข้อง 7 ร้าน ที่คาดว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงระบาด ประกอบด้วย ร้านวอร์มอัพ คาเฟ่ เชียงใหม่ ร้านท่าช้าง คาเฟ่ เชียงใหม่ ร้าน DC เชียงใหม่ ร้าน Infinity Club เชียงใหม่ ร้าน Ground ร้าน Living Machine และร้าน Consol's Garden

นายแพทย์จตุชัย เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ทีมสอบสวนโรคจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการดำเนินการสอบสวนโรคเบื้องต้น พบผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง 182 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกตั้งแต่วันที่ 6-8 เมษายน 2564 จำนวน 966 ราย รวมผู้สัมผัสทั้งหมดที่ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 1,148 ราย

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้นักเที่ยวที่เข้าไปใน 7 ร้านดังกล่าว ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 4 เมษายน 2564 ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด หากพบอาการผิดปกติ ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมระบุประวัติเสี่ยง และสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่หน่วยตรวจเคลื่อนที่ โดยรถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ประกาศ โดยติดตามได้ทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และเพจ ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่ สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือ สสจ. เชียงใหม่ โทร. 053-211048-50

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งจะเริ่มจัดตั้งและรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน เป็นต้นไป เนื่องจากการระบาดรองนี้มีการเพิ่มของผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก

ด้านนายวีระพันธ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกี่ยวพันกับสถานบริการ สถานประกอบการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เป็นเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน เป็นต้นไป โดยทุกร้านที่ยังเปิดให้บริการวันนี้ (8 เม.ย.) ต้องบันทึกรายชื่อลูกค้าที่เข้าใช้บริการทั้งหมด และส่งให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งมีมติห้ามการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารทุกประเภทเป็นเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน เป็นต้นไป ด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้จัดกิจกรรมได้ แต่ผู้ร่วมกิจกรรมต้องไม่เกิน 200 คน หากคนร่วมกิจกรรมเกินกว่า 200 คน ไม่ควรจัด หากมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ต้องเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณา

นอกจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ยังมีมติให้ผู้ที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ควบคุม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม และสมุทรปราการ เข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน CM Chana และต้องกักตัว (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมืองดการเดินทางโดยไม่จำเป็น