xs
xsm
sm
md
lg

รพ.รามาฯ กักตัวบุคลากรทางการแพทย์ หลังพบติดโควิด 5 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์สถานบันเทิง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ลงนามในประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง พบบุคลากรของคณะฯ เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ด้วยปรากฏว่า มีบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในช่วงที่มีการระบาดเป็นวงกว้างในระยะนี้ จำนวน 5 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2564) โดยพบว่าเป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และนอกเวลาการปฏิบัติงาน จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในขณะนี้ โดยเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 4 คน และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 1 คน

ทีมงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลได้ดำเนินการสอบสวนโรคกับผู้ติดเชื้อ และส่งไปรักษายังโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ รวมทั้งได้แจ้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทราบและให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน เรียบร้อยแล้ว ในขณะนี้ไม่มีการแพร่ระบาดภายในพื้นที่โรงพยาบาล และทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ดูแลความเรียบร้อยเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของบุคลกากรและผู้รับบริการแล้ว

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางโรงพยาบาลรนามาธิบดีมีความจำเป็นต้องลดการให้บริการแก่ผู้ป่วยลง เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนจะต้องกักตัว และเพื่อสงวนบุคลากรทางการแพทย์สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็น จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน เลื่อนการเข้ามารับบริการหรือใช้บริการผ่านทางไกล (Telemedecine) แทน และปฏิบัติตามมาตรการของโรงพยาบาลที่จะสื่อสารให้ทราบต่อไป