xs
xsm
sm
md
lg

เชียงรายแจ้งมาตรการปฏิบัติผู้เดินทางเข้าจังหวัดจากพื้นที่ควบคุม-เฝ้าระวัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประกาศ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 13/2564 กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทาง นักทองเที่ยว หรือผู้มาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่มาจากพื้นที่ควบคุม พื้นที่่เฝ้าระวัง ดังนี้

1. เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
2. กรณีผู้เดินทางกลับภูมิลำเนามาจากพื้นที่ควบคุม เมื่อถึงจังหวัดเชียงราย ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ในพื้นที่ทราบ เพื่อประสานงานกับ (อสม.) ในการติดตามตัวผู้เดินทางอย่างใกล้ชิด และให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกัน และหลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงและสังสรรค์ในกลุ่มที่มาจากหลายพื้นที่
3. ระหว่างอยู่ในจังหวัดเชียงราย ให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด (D M H T T) ประกอบด้วย เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ
4. หากมีอาการ ไข้ ไอ เป็นหวัด จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบพบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยทันที