xs
xsm
sm
md
lg

จุฬาลงกรณ์ฯ ประกาศ พบนิสิต 2 ราย ติดเชื้อโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ ในวันนี้ (7 เม.ย.) หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID–19) ฉบับที่ 10/2564 ว่า ด้วยวันที่ 6 เมษายน 2564 คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ ได้รับแจ้งจากสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ ว่า มีนิสิต 2 ราย จากคณะรัฐศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 (COVID-19) แล้วปรากฏผลเป็นบวก หรือติดเชื้อโควิด-19 โดยนิสิตทั้ง 2 ราย ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เชื้อโรคโควิด-19 แพร่กระจายเป็นวงกว้าง ทางคณะกรรมการโควิด-19 จึงกำหนดมาตรการเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

1 ปิดสถานที่ส่วนกลางที่นิสิตคนดังกล่าวใช้ทำกิจกรรม เพื่อฆ่าเชื้อและทำความสะอาดตามมาตรฐานทางสาธารณสุข
2 ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนิสิตคนดังกล่าว ให้เข้ามารับการตรวจคัดกรองที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โดยเร็วที่สุด เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ตรวจหาเชื้อ และให้คำแนะนำที่เหมาะสมต่อไป
3 ขอให้นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ที่สงสัยว่าตนติดเชื้อโรคโควิด-19 จากนิสิตคนดังกล่าวหรือไม่ เข้าไปประเมินความเสี่ยงด้วยการทำแบบคัดกรองออนไลน์ได้ที่ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ หากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ให้ติดต่อเข้ารับการตรวจ ณ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โดยด่วนที่โทร. 0-2218-0568 หรือสายด่วนโทร. 09-1761-0988
4 เตรียมความพร้อมด้านการตรวจ การรักษาพยาบาล และสถานที่พักชั่วคราว (CU V Care) สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ที่เข้าเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังหรือสอบสวนโรคตามความเห็นของแพทย์
5 ด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานนั้น ยังคงให้ดำเนินการตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง