xs
xsm
sm
md
lg

กรมท่าอากาศยานพร้อมอำนวยความสะดวกการเดินทางช่วงสงกรานต์ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมมาตรการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดูแลและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงดูแลในเรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในระบบขนส่งสาธารณะ โดยกรมท่าอากาศยานได้มีการออกมาตรการ 3 ส่วน คือ มาตรการดูแลและอำนวยความสะดวก ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานทุกแห่งอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้โดยสาร ทั้งในเรื่องของเที่ยวบินที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทราบ เรื่องของรถสาธารณะรับส่งผู้โดยสาร โดยจะต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยาน มาตรการด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ให้ท่าอากาศยานดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานทุกเที่ยวบิน พร้อมดูแลอุปกรณ์ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงให้ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่เตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นและซักซ้อมอยู่เสมอ และเพิ่มการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้งในอาคารและพื้นที่รอบอาคารผู้โดยสาร

นอกจากนี้ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ให้ทุกส่วนปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทั้งในส่วนของภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร สายการบิน และรถสาธารณะ สำหรับการดูแลความสะอาดภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร รถเข็น เก้าอี้ ราวบันได รวมถึงอุปกรณ์ปฏิบัติงาน จัดจุดบริการเจล แอลกอฮอล์แก่ผู้โดยสาร และได้เน้นย้ำพนักงานทำความสะอาดให้เพิ่มรอบการปฏิบัติงานให้มากขึ้นตามจำนวนรอบของเที่ยวบิน เพื่อความสะอาดและสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทาง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิทั้งขาเข้า-ขาออก และต้องเช็กอิน/เช็กเอาต์แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ ทุกครั้งที่ใช้บริการ โดยจะต้องปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอย่างเข้มงวด

ในส่วนของการบริหารจัดการพื้นที่ท่าอากาศยาน เพื่อเตรียมรองรับการเดินทางของประชาชนนั้น กรมท่าอากาศยานได้มีนโยบายแจ้งให้ผู้รับจ้างงานโครงการต่างๆ ในท่าอากาศยาน ที่ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างและอาจส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร ให้หยุดการก่อสร้างในระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 และเพิ่มพื้นที่จราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารทั้งในท่าอากาศยานและบริเวณโดยรอบอีกด้วย

นอกจากนี้ ขอแนะนำให้ผู้โดยสารดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiFlightInfo เพื่อเช็กเที่ยวบินได้แบบเรียลไทม์ และรับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของกรมท่าอากาศยาน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Andriod