xs
xsm
sm
md
lg

เช้านี้คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน 5 จังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 6 เมษายน 2564 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในระดับดีมากเป็นส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลก อย่างไรก็ตาม พบเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ จ.กรุงเทพฯ สมุทรปราการ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น