xs
xsm
sm
md
lg

คุณภาพอากาศช่วงเย็นพบเกินค่ามาตรฐาน 5 จังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ 17:00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่
พบเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ และลำพูน

สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์